Verstuiking en ontwrichting

Verstuiking en ontwrichting ontstaan door een te ver rekken of verdraaien van de banden en de pezen bij een of meer gewrichten. Dit kan gebeuren nadat het dier na een spring verkeerd op de vloer is terechtgekomen, of van een te grote hoogte is gesprongen. Het kan ook worden veroorzaakt door een plotselinge draaibeweging en verandering van richting tijdens rennen door een plotselinge draaibeweging en verandering van richting tijdens rennen door de aanwezigheid van een andere hond of het fluiten van de baas. Ook door en door nat worden of heel erg koud weer kan er de oorzaak van zijn.
Het kan gaan om een enkel gewricht, maar ook om verscheidene gewrichten in de voorpoten of in de achterpoten.
Distories van de ruggengraat worden vanwege de heel bijzondere symptomatiek elders behandeld.
Dikwijls scheuren ook kleine bloedvaten, hetgeen bloedingen of bloeduitstortingen veroorzaakt. Het beste middel bij een recent opgelopen verstuiking is daarom Arnica, het middel voor alle verse verwondingen en bij ongelukken.
Bij een pas opgelopen verstuiking kunnen alle voor Arnica belangrijke symptomen worden waargenomen: de hond tilt tijdens het lopen bijvoorbeeld een voorpoot op en belast die helemaal niet meer.  Jonge honden jammeren van de pijn. Ze zijn bang voor iedere aanraking en beweging. Het gewricht zwelt op.
Therapie: Arnica D3 of D4, ieder uur 1 dosis totdat de hond beter is.

Na een halve of een hele dag is het ziektebeeld in de regel veranderd. Bij het staan zet de hond zijn poot weer op de grond en probeert in hoeverre hij weer op zijn zwakke onderdaan kan staan (als dit niet het geval is, kan het zijn dat er sprake is van een botbreuk. In zo’n geval moet onmiddellijk de dierenarts worden ingeschakeld).

In principe kunnen twee soorten ziektebeelden worden onderscheiden, die met verschillende homeopathische geneesmiddelen moeten worden behandeld. In het eerste geval is ook de volgende dag nog een duidelijke zwelling van het gewricht of de betrokken plek op het lichaam te zien en te voelen. De hond zet zijn poot nauwelijks op de grond. Hij wil zich het liefst zo weinig mogelijk bewegen. Elke beweging, ook aftasten of passief bewegen, schijnt pijn te doen. Veel honden grommen als wordt geprobeerd om de gewonde plek aan te raken of laten zich slechts met grote tegenzin daar onderzoeken. Vaak is het gewricht ook warmer. Daarbij is het voor de leek meestal niet te herkennen in welke zin het gewricht is aangetast.
Wat tevens opvalt is dat de hond ondanks de hevige pijn op zijn zieke kant gaat liggen. De druk op het pijnlijke been en de betere stabiliteit en rust van de poot schijnen een genezende invloed te hebben.

Als sprake is van bovengenoemde symptomen, dus als de toestand verergert als de hond zich beweegt en hij niet wil worden aangeraakt op de zieke plek, als hij op zijn zieke kant ligt en zelf aanraken en heel passief bewegen pijn doet, wordt Bryonia, Bryonia dioica ofwel heggerank gegeven. Daarbij is het onbelangrijkof het om een verstuiking van een voorpoot dan wel van een achterpoot gaat, of dat het een voet, of een elleboog, een knie, een schouder of een heupgewricht betreft.
Dosering: Bryonia D4, 2-3x daags 1 dosis.

Kalium bichromicum kan heel goed worden gebruikt nadat Bryonia is gegeven, of als aanvulling daarop. Het is nodig als bloeduitstortingen in de gewrichten of pezen slechts langzaam willen verdwijnen, iets dat vaak voorkomt bij een voet, knie of elleboog. Kalium bichromicum kan dus tegelijk met Bryonia of in aansluiting daarop worden gegeven, als de eerder beschreven pijn en gevoeligheid en verergering van de toestand door iedere beweging zich niet meer duidelijk voordoen.
Dosering: bij acute gevallen Kalium bichromicum D4 of D6, 2x daags 1 dosis.
Als de toestand al van wat oudere datum is, blijkt ook D30, 1x daags 1 dosis gedurende 2-3 weken, een zeer gunstige invloed te hebben.
In de meeste gevallen verlopen de symptomen van een verstuiking iets anders dan eerder beschreven: de hond zet als hij stilstaat na een paar uur of de volgende dag zijn been weer op de grond. Als hij heeft gelegen en is opgestaan, dan lijken de eerste stappen die hij doet hevige pijn te veroorzaken. Het zieke been wordt absoluut niet belast. Maar dan ‘loopt de hond zich warm’, belast ook tijdens het lopen het been en blijkt nauwelijks kreupel te gaan. Alleen bij springen of tijdens rennen of als hij zich langer beweegt, krijgt de hond de neiging het been weer iets te gaan ontzien. Sommige honden maken de indruk dat ze kreupelheid voorwenden; als ze een andere hond zien, een haas of wat voor interessants ook, dan rennen en springen ze schijnbaar zonder pijn, ook over hindernissen. Als ze bij de eigenaar terugkomen, lijkt de pijn plotseling weer hevig en lopen ze duidelijk kreupel.

Dit typische beeld met kreupelheid na rust, de pijn bij de eerste stappen, verbetering van de toestand door beweging, en verergering door overbelasting, is kenmerkend voor Rhus toxicodendron, gifsumak, een uit Noord-Amerika afkomstige struik.
Rhus toxicodendron wordt gegeven als D6, 2-3x daags; heel geschikt is ook de D30, 1x daags 1 dosis.
Rhus toxicodendron staat in de homeopathie bekend als een van de belangrijkste zogenaamde ‘bandenmiddelen’. Het bewerkstelligt geen genezing van verrekte banden en de daarbij horende pijn en kreupelheid, maar het zorgt met name voor de versterking van het gehele bandapparaat. Hierin schuilt het grote voordeel van homeopathische geneesmiddelen ten opzichte van de gebruikelijke injecties of pillen tegen pijn: de pijn wordt niet eenvoudig ‘weggespoten’, maar er is sprake van een echte genezing van de verrekte banden en pezen.
Het is bekend dat gewrichten dikwijls zeer kwetsbaar zijn als er sprake is geweest van een verstuiking.  Als de pijn wordt weggenomen, belast het dier zijn been weer volledig. Maar het gewricht is nog niet genezen. Bij een onverhoedse beweging, een sprong of het lopen in oneffen terrein kan de hond dan heel gemakkelijk opnieuw een verstuiking oplopen. Met alle gevolgen van dien, zoals kreupelheid en pijn. Bij een homeopathische therapie komen deze gevallen slechts zelden voor.
Rhus toxicodendron is echter niet alleen een middel voor verse verstuikingen, maar kan ook een heel gunstige invloed hebben bij kreupelheid die al langer bestaat, met de al eerder genoemde symptomen. Ook herhaald optredende kreupelheid, met name in de knie, iets dat ernstiger wordt als het koud en nat is, kan met Rhus toxicodendron worden genezen of verbeterd.
Aangezien Rhus toxicodendron het gehele banden- en pezenapparaat versterkt, kan het ook gedurende langere tijd aan honden worden gegeven die voortdurend de neiging hebben om verstuikingen op te lopen. Het heeft ook een zeer gunstige invloed bij de zogenaamde ‘losse knieschijven’, zoals die kunnen voorkomen bij kleine hondenrassen, zoals Toy- en Dwergpoedels en Yorkshire Terriers, welke aanvullend ook Silicea D12 of Calcium fluoratum D6 kunnen krijgen.
Als bij deze dieren in een vroeg stadium met de therapie wordt begonnen, kan heel vaak worden vermeden dat een operatie nodig is van de tot luxatie neigende knieschijf.

Een ander middel dat bij verstuikingen kan worden gegeven isRuta, Ruta graveolens, wijnkrijt, een plant die afkomstig is uit het gebied rond de Middellandse zeer.
Ruta is een middel voor verwondingen en kneuzingen van het beenvlies en de aanzet van de banden. Het wordt gegeven als bij druk op de rand van het zieke gewricht blijkt dat het eronder liggende bot pijnlijk is. Ook Ruta heeft genezing door beweging en verergering door rust, kou en vocht in het geneesmiddelbeeld en kan daarom heel goed samen metRhus toxicodendrom worden gegeven als er sprake is van verstuiking met pijn van de aanzet van banden en pezen.
Dosering: Ruta D4, 2x daags 1 dosis

Bekijk het produkt:

Puur Osteo

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *